Bio Touch İsis (Kadim Mısır Şifa Tekniği)

Biomagnetik Dokunuş Nedir?

Şifacının tamamlayıcı tıp olarak kullandığı bir yöntemdir. Uluslararası Bio Magnetik Enerji Organizasyonu tarafından uygulanır. Ancak bu tekniğin kadim Mısır kaynaklı olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu yöntem şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hemşirelik okullarında da kullanılmaktadır.
Yöntemde şifacı danışanın yaşam enerjisi merkezi olan noktalarına dokunur. Yaşam enerjisi aktivasyonu sonrasında danışanın bedeni kendini şifalandırmaya başlar. İşaret ve orta parmağın hafif dokunuşu her bir bölgede 8 saniye kadar sürer. Hafif ve yumuşak olmasından ötürü bu şifaya Kelebek Şifası da denir.

Yöntemin temeli, deri yüzerindeki hücrelerle otonomik sinir sisteminin arasındaki nörolojik ilişkidir. Bu ilişki tüm biyolojik işlevleri, bağışıklık sistemini, organları etkilemektedir.
Bu sistem İsis Akademisi’nden günümüze ulaşmıştır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Kelebek Şifası’nın altın kuralı, komşunu da kendin kadar sevmektir.

Kelebek şifası

Bio magnetik ölçümlerin, elektrodların cilt yüzeyine bağlanması ile yapılan elektro çekimlere göre, çok daha başarılı olduğunu ve daha fazla veri sağladığını unutmamak gerekir. Bunun temel nedeni, bedende bulunan farklı dokuların, değişik elektrik direnç seviyelerine sahip olmalarıdır. Kalp, beyin gibi dokular tarafından üretilen biyomagnetik alanlar, düşük bir elektrik dirence sahiptirler ve bu nedenle beden yüzeyine bağlanan elektrotlarla yapılan ölçümler yetersiz ve yanıltıcı sonuçlar verebilir. Buna karşın, farklı dokuların magnetik geçirgenliği havasız ortamda birbiriyle aynıdır. Esasen tüm dokular magnetik alanlara tamamen açıktırlar. Dolayısıyla, biyomagnetik ölçümler bedenin içinde olanlar konusunda bize biyoelektrik ölçümlerden çok daha fazla bilgi sağlarlar. Bedenin magnetik bir duyarlılığı olduğu ve dokuların Josephson efekti denilen tepkiyi gösterebildikleri, Milano’da bilimadamları tarafından yapılan deneylerde ortaya çıkmıştır.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz