Accses Bars

Accsess Bars & Tutarlılık

“Tutarlılık / uyumluluk beynin bilgiyi işleme şeklidir. Bunun iki türü vardır; düşük tutarlılık – yüksek tutarlılık. Evren ve tutarlılık / uyumluluk daha yüksek seviye bilince izin veren şeylerdir. Evrenle tutarlılık arasındaki bu ilişkinin çok önemli olduğunu bilecek seviyede bilimsel çalışmaya imza attım. Kişiler, eksiksiz kalp ve beyin tutarlılığı / uyumu olduğu zaman, metot ne olursa olsun, bu sihirli deneyimi yaşamaya ve sıraya giren enerjileri elde etmeye başlıyorlar. Bars uygulamasında gördüğüm, sadece bütün bir fiziksel uyumlanma değil, evrenle uyumlanma.”

“Beynin, Talamus diye adlandırılan, bütün bu frekansları düzenleyen bir bölümü vardır. Talamus, koku duyusu hariç, tüm sistemlerden gelen duyular için bir kapı olarak kabul edilir. Ayrıca amaca yönelik bilinçli davranışlardan sorumludur. Vücuda gelen çeşitli uyaranlara bir çeşit filtre görevi yapar. Bu sayede konsantrasyon sağlanabilir. Talamus’un büyük bir kısmı beyin yarım kürelerine gelen ve giden sinirlerin geçiş bölgesidir. Tüm duyusal impulslar büyük beyne giderken Talamus’tan geçer, duyusal uyarım burada oluşur.”

“Koku hariç, tüm duyusal uyaranlar için ara istasyondur. Uyaranları; azaltma, güçlendirme, iletmeme fonksiyonu mevcuttur. Önemsiz uyaranlar filtrede azaltılırken, önemliler artırılır.”

Accses Bars Nedir ?

Accsess Bars başın üzerinde yer alan 32 özel noktaya uygulanan bir enerji seansıdır. İnsanların farklı şekilde işlev yapmalarına, değişimlerine ve hayatlarında olasılıklara açık olmalarına yardım eden bir bilinçaltı temizliği terapisidir.

Bedenimizle bağlantılı bu 32 nokta, herhangi bir zamanda yarattığımız veya aldığımız; düşünce, fikir, inanç ve görüşleri saklar. Bu noktalar; sözel proseslerle ele aldığımız, kaynak olarak tanımladığımız bilgilere dayalıdır. Bu nedenle barsların çalıştırılması, dinamik bir ihtiyaçtır.

Bars noktaları; bedeninizle doğrudan bağlantılıdır. Barsların çalışmaya başlamasını takip eden zaman içinde; düşüncelerin, duyguların, hislerin ve enerjilerin hücreler üzerinde yarattığı etkileri de serbest bırakır.

Bilimsel bir dille anlatmak istersek, Access Bars; baştaki 32 noktaya dokunarak hayatınızın o alanını sınırladığımız düşüncelerin elektriksel donanımını temizlemeyi içeren, dinamik değişime yönelik, uygulamalı bir vücut işlemidir.

Yapılan Access Bars, ileri düzey vücut terapileri ve enerji terapileri sonrasında alınan sonuçları aşağıda sıraladık.

Bunun dışında, Termometri ölçümü ile yapılan araştırmada tüm vücut bölgelerindeki ısıl değerlemelerinin de olduğu ölçüm diyagramlarını gördüğümüz anda, Access Bars ve tüm terapilerin bir kez daha yarattığı mucizevi değişimleri bilimsel olarak da gözlemlediğimiz bir alana sahip olduk.

Sağlıklı bir düzenleme için vücudun hızlı bir biçimde detoksu
Organların hücresel fonksiyonlarının iyileşmesi
Vücudun fizyolojik değişimi uyarma kabiliyeti
Bağışıklık sisteminin üzerindeki yükün azalması ve sistemin fonksiyonunun iyileşmesi
Tüm vücut dolaşımında hızlanma
Psikosomatik travma kalıplarının ortadan kalkması
Tıkanıklık, iltihap, toksisite de azalma
Hastalık ve kronik rahatsızlıkların erken uyarı belirtileri
Zihinsel netliğin, problem çözme becerisinin ve motivasyonun artışı
Depresif ve kaygı eğilimlerini ve kaygı eğilimlerin yönetme kabiliyetinin artışı
Belirgin bir şekilde neşe, mutluluk ve enerji artışı
Cerrahi müdahaleden sonra daha çabuk iyileşme sürecinin sağlanması ve acının azalması
Davranışsal kalıpların, bağımlılıkların ve fizyolojik düzensizliklerin ortadan kalkması
İçsel ve kişilerarası çatışmaların azalması
Rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkan stres ve travmaların azalması
Daha huzurlu bir hâl alanına sahip olmak
Daha derin bir rahatlama ve kesintisiz uyku sağlaması

ACCESS BARS TERAPİSİ HAKKINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Nörobilim adamı Dr. Jeffrey’in şahsi duygusunu aktardığı cümleleri şöyle: “Neticeleri görünce çok şaşırdım. Birçok beyin şekilleri ve koşulları gördüm, ancak bu hayatımda karşılaştığım ilk bulgu. İlk defa, bir beynin size birazdan anlatacağım şeyleri yaptığını gördüm. Beni bu kadar şaşırtmak çok kolay değil. Access Bars’ın yarattığı sonucu iki alana ayırıp, farklı perspektiften anlatmak istersek, bilimsel ve psikolojik olarak iki sonucumuz bulunmaktadır.”

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz